Blog

Systémy monitorování plynu v čistírnách odpadních vod

Řešení detekce plynu pro všechna prostředí odpadních vod

Systém Water se používá k monitorování transportních cest domovního a komerčního odpadu, čímž umožňuje jeho hladký transport do ČOV. Konečným výsledkem jsou odpadní vody, které je třeba vyčistit v zařízení ČOV. Díky procesu fermentace v čistírně odpadních vod vzniká mnoho vedlejších plynů, které mohou být škodlivé pro člověka a životní prostředí. Metan CH4 a oxid uhličitý CO2 jsou hlavními druhy plynů, ale může být přítomen také sirovodík H2S, chlor Cl2, oxid chloričitý ClO2, amoniak NH3 a VOC. Proto je důležité tyto druhy plynů nepřetržitě monitorovat, aby bylo zajištěno bezpečné prostředí, a také sledovat výsledky fermentace v procesu bioplynu.

Monitorované prostory ČOV

  • Čistírna odpadních vod
  • Digestory
  • Čerpací stanice
  • Čerpací místnosti
  • Sedimentační nádrže
  • Odstraňovač amoniaku
  • Odkalovací nádrže
  • Nádrže na skladování biopaliv

Řešení pro monitorování dešťové vody a nebezpečných oblastí

Jelikož dešťová voda může obsahovat také hořlavé kapaliny, rozpouštědla a toxické chemikálie, je důležité monitorovat distribuci v rámci procesů ČOV, aby bylo zajištěno, že kontaminující látky nevydávají alarmové limity koncentrací plynu. Všechny naše systémy lze připojit k systémům SCADA a DCS, což umožňuje nepřetržité monitorování a evidenci historie. Standardně máme více analogových a digitálních výstupů, které mohou aktivovat vizuální i zvukové alarmy, tj. majáky/sirény. Máme také certifikaci IECEx, takže si můžete být jisti, že vyhovujeme veškeré potřebné právní legislativě a předpisům, a proto lze naše detektory instalovat v nebezpečných oblastech.

Řešení navržené na míru a projektový management

Naše plně na míru navržené systémy lze dodatečně namontovat a také nově integrovat do procesů čištění odpadních vod a bioplynu. Naše zařízení je extrémně robustní a lze jej instalovat v drsných prostředích, aby bylo zajištěno monitorování všech míst. Zejména u systémů na bázi digestorů je CO2 sledován jako hlavní vedlejší produkt. Čistírny odpadních vod jsou obecně monitorovány na metan a sirovodík, naše systémy lze připojit ke stávajícímu systému odsávacího ventilátoru a povolit, pokud jsou přítomny mezní koncentrace alarmu. Všechny naše systémy lze připojit k zařízením SCADA a DCS, aby bylo možné nepřetržité monitorování a evidence historie. Standardně máme více analogových a digitálních výstupů, které mohou aktivovat vizuální i zvukové alarmy, tj. majáky/sirény.

Odborný požadavek
* Požadované pole
Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google
Zpětná vazba
* Požadované pole
Tento web je chráněn reCAPTCHA a platí zásady ochrany osobních údajů a podmínky služby Google