GasAlertMicroClip XT

Jednoduchý detektor se 4 senzory k detekování Sirovodíku (H2S), Oxidu uhelnatého (CO), Kyslíku (O2) a hořlavých plynů. Ovládá se pouze jedním tlačítkem a zobrazuje naměřené hodnoty na LCD displeji.

Vlastnosti:

Rozměry:

7,4 x 14,5 x 3,8 cm

Hmotnost:

370 g

Výdrž baterie:

15 hodin (PID a IR)

 

20 hodin (toxic)

 

 

Certifikace:

Class I, Div. 1, Gr. A, B, C, D

American Bureau of Shipping

ATEX

  II 1 G Ga Ex ia IIC T4

  II 2 G Ex d ia IIC T4 (IR model)

IECEx

Ga Ex ia IIC T4

Ex d ia IIC T4 (IR model)

Splňuje legislativní požadavky EU

Normy

EN 60079-29-1, EN 50104, EN 45544

Detekovatelné plyny

Rozsah měření

Hořlavé plyny

0 - 100% DMV

Kyslík (o2)

0 – 30% obj.

Oxid Uhelnatý (CO)

0 – 1000 ppm

Sirovodík (H2S)

0 – 100 ppm (0 – 500 ppm)

Oxid siřičitý (SO2)

0 – 100 ppm

Amoniak (NH3)

0 – 100 ppm (0 – 400 ppm)

Fosfan (PH3)

0 – 5 ppm

Chlór (CL2)

0 – 50 ppm

Oxid Chloričitý (CLO2)

0 – 1 ppm

Oxid Dusnatý (NO)

0 – 250 ppm

Oxid Dusičitý (NO2)

0 – 100 ppm

Kyanovodík (HCN)

0 – 30 ppm

Zemní plyn (ETO)

0 – 100 ppm

Ozón (O3)

0 – 1 ppm

Oxid Uhličitý (CO2) pouze IR model

0 - 50.000 ppm

Těkavé organické látky (VOCs) pouze PID model

0 - 1.000 ppm