Snímače

Snímač DEGA NS III je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek.

Snímač DEGA NS II je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek.

Snímač DEGA NB III je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická koncentrace hořlavých nebo toxických látek.