Školení a výstavy

Naše společnost zajišťuje pro zákazníky, uživatele, projekční kanceláře, prodejce a montážní společnosti, jakož i pro širokou odbornou veřejnost pravidelná školení.

Instalace a servis

Instalace a servis detekčních systémů

Pravidelné školení (2x ročně) zákazníků, uživatelů, montážních společností, kde účastníci obdrží OSVEDČENÍ o způsobilosti k montáži a především k uvádění detektorů DEGA do provozu.

Pravidelný program školení zahrnuje představení základních principů montáže, zprovozňování, pravidelných kontrol včetně praktických zkušeností a předvedení produktů DEGA.

Termín nejbližšího školení
30.10. 2019
Zobrazit pozvánku
Sem vložte popis obrázku

Projektování detekce plynů

Pravidelné školení zejména pro projekční kanceláře, prodejce a velkoodběratele.

Pravidelný program školení v sobě zahrnuje představení základních principů detekce plynů, legislativní požadavky včetně praktických zkušeností a předvedení příkladových projekcí detekce nebezpečných plynů a par.

Termín nejbližšího školení
23.10. 2019
Zobrazit pozvánku

Fotogalerie z našich školení