Projektování detekce plynů 03/2019

Pravidelné školení zejména pro projekční kanceláře, prodejce a velkoodběratele.

Pravidelný program školení v sobě zahrnuje představení základních principů detekce plynů, legislativní požadavky včetně praktických zkušeností a předvedení příkladových projekcí detekce nebezpečných plynů a par.

Školení

Projektování detekce plynů 03/2019

Termín nejbližšího školení
12.3.2019