Kompaktní detektory plynu

Digitální kompaktní detektor plynu se zabudovaným senzorem dle typu plynu včetně vyhodnocení s LCD displejem.

Detektor DEGA NS III je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek.

Detektor DEGA NS II LCD RE je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek.