Instalace a servis detekčních systémů

Pravidelné školení (2x ročně) zákazníků, uživatelů, montážních společností, kde účastníci obdrží OSVEDČENÍ o způsobilosti k montáži a především k uvádění detektorů DEGA do provozu.

Pravidelný program školení zahrnuje představení základních principů montáže, zprovozňování, pravidelných kontrol včetně praktických zkušeností a předvedení produktů DEGA.

Školení

Instalace a servis

Instalace a servis detekčních systémů

Termín nejbližšího školení
30.10. 2019