Instalace a servis detekčních systémů 03/2019

Pravidelné školení (2x ročně) zákazníků, uživatelů, montážních společností, kde účastníci obdrží OSVEDČENÍ o způsobilosti k montáži a především k uvádění detektorů DEGA do provozu.

Pravidelný program školení zahrnuje představení základních principů montáže, zprovozňování, pravidelných kontrol včetně praktických zkušeností a předvedení produktů DEGA.

Účastnický poplatek 2 500,- Kč sDPH (2 066,- Kč bez DPH). Poplatek je nutné uhradit předem na účet DEGA CZ s.r.o.: 2502719399/0800

Školení

Instalace a servis detekčních systémů 03/2019

Termín nejbližšího školení
19.3. 2019