Detekce kvality vody a kapalin

Snímač úniku čpavku do vody