Produkty

DEGA UPA II L

Kompaktní vyhodnocovací ústředna pro 1-4 snímače s LCD displejem

DEGA UPA II
Kompaktní vyhodnocovací ústředna sloužící k napájení čtyř snímačů plynů a plnohodnotné vyhodnocení 1-4.stupňové detekce (včetně detekce "PEL"). Je koncipována jako kompaktní zařízení s montáží na DIN lištu do rozvaděčů nebo do DEGA boxu s reléovými výstupy (8x). Na ústředně jsou indikovány stavy všech snímačů včetně poruch pomocí vestavěného LCD displeje a světelných signálek. Ústředna je vybavena také akustickou signalizací a kvitačním (odstavným) tlačítkem zvukové signalizace a funkcí automatického hlídání kalibračních termínů.

 

 

Základní typy

Popis

DEGA UPA II L

Základní verze kompaktní ústředny pro max. 4snímače s 4st.detekcí a s reléovými výstupy (8x) sumárního vyhodnocení 1-4stupně alarmu, "PEL" alarmu, poruchy, akustické/optické signalizace, 1-2st.kritické teploty.

DEGA UPA II L S

Speciální verze kompaktní ústředny pro max. 4snímače s 2sst.detekcí a s reléovými výstupy (8x) samostatné vyhodnocení 1-2stupně alarmu od každého snímače samostatně.

DEGA UPA II L MULTI

Nejvyšší verze kompaktní ústředny pro max. 4snímače s 1-4st.detekcí a s reléovými výstupy (8x), kterých funkci lze individuálně nastavit dle požadavku zákazníka - funkci jednotlivých relé lze zadat výrobci nebo nastavit pomocí konfiguračního softwaru "SW DEGA UPA II".

Rozměry DEGA UPA II BOX:

Příslušenství :

DEGA UPA II v BOXu

  • DEGA UPA II BOX - Box se zámkem pro instalaci ústředny mimo rozvaděč tj.na zeď apod.
  • DEGA UPA II UPS - Zdroj záložního napájení (30-60 min.)
  • DEGA UPA II 24/12 - Napájecí zdroj pro napájení ústředny 24V DC
  • DEGA UPA II V - Obvod pro ovládání havarijního ventilu pomocí proudového impulzu (doporučujeme havarijní ventil - DEGA HV-DNx)
  • DEGA VISIO III - Software umožňuje sledování (VIZUALIZACI) snímačů i celých celků, zálohování veškerých stavů všech snímačů s možnosti sledování historie jak v grafické podobě tak s možností exportu dat.
  • DEGA CONFIG - Software pro nastavování konfigurace ústředny

Přídavná zařízení:

  • DEGA NBx-yL II - Snímač plynu do prostředí bez nebezpečí výbuchu
  • DEGA Zc II - Externí záplavové čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II)
  • DEGA Tc II - Externí teplotní čidlo (nelze použít u verze DEGA UPA II S)
  • DEGA HV-DNx - Havarijní ventil lze použít pouze ve spojení s DEGA UPA II V (nelze použít u verze DEGA UPA II S)

Externí zvuková a optická signalizace:

 

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
17.7.2013 Návod k použití DEGA UPA II L 420 kB
26.6.2017 ES Prohlášení o shodě DEGA UPA II 70 kB
28.11.2012 Katalogový list DEGA UPA II L 399.6 kB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz