Produkty

Snímač DEGA NSx-yL III

Snímač DEGA NSx-yL III je část detektoru umístěný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických plynů. Snímač obsahuje senzor zajišťující snímání vzduchu okolí s následným převedením aktuální koncentrace plynu na unifikovaný proudový signál 4 až 20mA nebo digitální signál RS485 (vlastní protokol DEGA).

Snímač je možné připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA (DEGA UPAII, DEGA UPA III) nebo ke kompaktnímu detektoru plynů DEGA05.

ex-zona-1NSx-yL IIISnímač je určen zejména pro detekci a snímání v průmyslových a komerčních prostorách vyžadujících certifikaci dle ATEX nebo pro prostory s nebezpečím výbuchu "Ex" (zóna 1/2)

 

 

Základní nabídka snímačů:

DEGA NSx-CL III s katalytickým senzorem (Pelistor), Pracují na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NSM-CL III

Metan (CH4)/ Zemní plyn/ CNG

0 - 100% DMV

DEGA NSP-CL III

Butan (C4H10)/ Propan-butan/LPG

0 - 100% DMV

DEGA NSH-CL III

Vodík (H2)

0,005 - 1% obj.

DEGA NSA-CL III

Amoniak (NH3)

0 - 100% DMV

DEGA NSB-CL III

Benzínové a naftové páry

0 - 100% DMV

DEGA NSC2H40-CL III *

Ethylenoxid(oxiran) (C2H4O)
Acetaldehyd
Vinyl alcohol (ethenol)

0 - 100% DMV

DEGA NSAC-CL III

Aceton (C3H6O)

0 - 100% DMV

DEGA NSST-CL III

Styren (C8H8)

0 - 100% DMV

DEGA NSE-CL III

Ethan (C2H6)

0 - 100% DMV

DEGA NSET-CL III

Ethanol (C2H6O)

0 - 100% DMV

DEGA NSL-CL III

Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru

0 - 100% DMV

* Slabší/pomalejší reakce senzoru na plyn

 

DEGA NSx-EL III s elektrochemickým senzorem (Electrochemical), Pracují na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NSC-EL III

Oxid uhelnatý (CO)

0 - 300ppm (0-1000ppm)

DEGA NSA-EL III

Amoniak/Čpavek (NH3)

0 -50 ppm (0 - 1000 ppm)

DEGA NSCL-EL III

Chlór (CL2)

0-20ppm

DEGA NSO-EL III

Kyslík (O2)

0-25%obj.

DEGA NSO3-EL III

Ozón (O3)

0-5ppm (0-100ppm)

DEGA NSHCL-EL III

Chlorovodík (HCl)

0-20ppm

DEGA NSH2S-EL III

Sirovodík (H2S)

0-50ppm

DEGA NSH2S-EL III HC

Sirovodík (H2S)

0-2000ppm

DEGA NSNO2-EL III

Oxid dusičitý (NO2)

0-20ppm (0-100ppm)

DEGA NSNO-EL III

Oxid dusnatý (NO)

0-250ppm (0-1000ppm)

DEGA NSSO-EL III

Oxid siřičitý (SO2)

0-20ppm

DEGA NSCH2O-EL III

Formaldehyd (CH2O)

0-10ppm (0-2000 ppm)

DEGA NSC2H4-EL III

Ethylén (C2H4)

0-10ppm (0-1500ppm)

DEGA NSC2H4O-EL III

Ethylenoxid(oxiran) (C2H4O)
Acetaldehyd
Vinyl alcohol (ethenol)

0-10ppm

DEGA NSH-EL III

Vodík (H2)

0-1000ppm

DEGA NSH-EL III HC

Vodík (H2)

0-100% DMV

DEGA NSHCN-EL III

Kyanovodík (HCN)

0-50ppm (0-100ppm)

DEGA NSPH3-EL III

Fosfan/Fosfin (PH3)

0-5ppm (0-20ppm)

DEGA NSSIL-EL III

Silan (SiH4)

0-50ppm

DEGA NSCLS-EL III

Oxid chloričitý (ClO2)

0-1ppm

DEGA NSBR2-EL III

Brom (Br2)

0-20ppm

DEGA NSHBR-EL III

Kyselina bromovodíková (HBr)

0-20ppm

DEGA NSL-EL III

Ostatní chemické látky dle požadavků zákazníka

Dle typu senzoru

 

DEGA NSx-IL III s infračerveným senzorem (IR), Nejkvalitnější metoda snímání. Pracují na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NSCO2-IL III

Oxid Uhličitý (CO2)
Bioplyn

0 - 5 %obj.
(0 - 100 %obj.)

DEGA NSM-IL III

Metan (CH4)/ Zemní plyn / CNG /
Bioplyn

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSP-IL III

Propan-butan

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSPR-IL III

Propan (C3H8)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSB-IL III

Benzínové páry

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSE-IL III

Etan (C2H6)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSET-IL III

Ethanol (ethylalkohol) (C2H6O)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSEY-IL III

Ethen (Ethylen) (C2H4)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSOE-IL III

Ethylenoxid(oxiran) (C2H4O)
Acetaldehyd
Vinyl alcohol (ethenol)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSAC-IL

Aceton (C3H6O)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSHE-IL

Hexan (C6H14)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSME-IL

Methylbromid (CH3Br)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSN2O-IL

Oxid dusný (Rajský plyn, azoxid), (N2O)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NST-IL III

Pentan (C5H12)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSPR-IL III

Propylen (Propen) (C3H6)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSST-IL III

Styren (C8H8)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSTOL-IL III

Toluén (C7H8)

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

DEGA NSL-IL III

Ostatní hořlavé a výbušné
plyny a páry dle
selektivity senzoru

0 - 100% DMV
(0 - 100% obj.)

 

DEGA NSx III s polovodičovým senzorem (Semiconductor), Nejlevnější metoda snímání pracují na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.

Typ snímače

Detekovaný plyn

Rozsah měření

DEGA NSC III

Oxid uhelnatý (CO)

0-10.000 ppm

DEGA NSM III

Metan (CH4)/ Zemní plyn/ CNG / Bioplyn

0-100%DMV

DEGA NSP III

Butan (C4H10)/ Propan-butan/ LPG

0-100%DMV

DEGA NSA III

Amoniak/Čpavek (NH3)

0-1.000 ppm (přesnost měření +/- 50ppm)

DEGA NSB III

Páry benzínu a nafty

0-100%DMV

DEGA NSF III

Freon R134a

100-600 ppm

DEGA NSR III

Chladiva: R401A, R404A, R407C, R32, R410A, R12, R22

0-20.000ppm

DEGA NSHFO III

Chladivo: 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene, HFO-1234yf

0-20.000ppm

DEGA NSH III

Vodík (H2)

0-100%DMV

DEGA NSY III

Acetylen (C2H2)

0-100%DMV

DEGA NSL III

Ostatní hořlavé a výbušné plyny a páry dle selektivity senzoru

0-100%DMV

 

 

Poznámky:

% DMV - procento z dolní meze výbušnosti plynu (anglicky LEL)
% obj. - objemové procento
1 % = 10 000 ppm

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
29.9.2015 ATEX NSx-yL III certifikát CZ 1.8 MB
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III 857 kB
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III LCD 1 MB
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III LCD RE 1 MB
19.1.2018 ES Prohlášení o shodě NSx-yL III 55.1 kB
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
20.8.2016 Certifikát výrobku požárně-bezpečnostního zařízení (PAVUS) 2 MB
20.8.2012 DMV, Meze výbušnosti látek 190.1 kB
20.8.2012 PEL, NPK-E , Nejvyšší přípustné koncetrace toxických látek 106 kB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz