Produkty

Snímače

Snímač plynů DEGA - je část detektoru umístněný ve sledovaném prostoru a je určen k ochraně zdraví a majetku osob v prostředí, kde se může vytvořit kritická situace nahromadením hořlavých nebo toxických plynu. Snímač obsahuje senzor zajištující snímání vzduchu okolí s následným prevedením aktuální koncentrace plynu na unifikovaný signál linky RS485 (viz sekce software), případně proudový signál 4 až 20mA. Nabízíme Vám dle použití (prostředí) několik typů detektorů.

Základní typy snímačů:

DEGA NSx-yL III
Snímač plynů do průmyslové prostředí (ATEX) a prostředí "EX" (zona 1)

NSx-yL IIIex-zona-1

DEGA NSx-yL II
Snímač plynů do průmyslové prostředí (ATEX) a prostředí "EX" (zona 2)

snimac-nsx-yl-ii

 

ex-zona-1 ex
DEGA NBx-yL III
Snímač plynů do prostředí bez nebezpečí výbuchu
DEGA NBx-yL III

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III LCD RE 1 MB
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III LCD 1 MB
29.9.2015 Návod k obsluze DEGA NSx-yL III 857 kB
29.9.2015 ATEX NSx-yL III certifikát CZ 1.8 MB
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
20.8.2016 Certifikát výrobku požárně-bezpečnostního zařízení (PAVUS) 2 MB
19.1.2018 ES prohlášení o shodě NSx-yL II 65.7 kB
5.5.2017 Návod k použití DEGA NBx-yL III 1.5 MB
25.3.2015 Návod k použití DEGA NSx-yL II 846.9 kB
18.12.2014 Návod k použití DEGA NSx-yL II LCD 1 MB
18.12.2014 Návod k použití DEGA NSx-yL II LCD RE 1 MB
21.10.2016 ES Prohl. o shodě DEGA NBx-yL II 639.8 kB
26.6.2017 Prohlášení o shodě DEGA NBx-yLIII 70 kB
11.10.2016 Prohlášení o shodě UPAIII a NSx-yL II 1.7 MB
20.8.2012 PEL, NPK-E , Nejvyšší přípustné koncetrace toxických látek 106 kB
20.8.2012 DMV, Meze výbušnosti látek 190.1 kB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz