Produkty

Kompaktní detektor plynu

DEGA 05L-2-AC-x-yL

DEGA05-2-x-yL

Digitální kompaktní detektor plynu se zabudovaným senzorem dle typu plynu včetně vyhodnocení s LCD displejem , se zobrazením naměřených hodnot, se zvukovou signalizací a s odstavným tlačítkem zvukové signalizace na panelu, vybavena funkcí hlídání kalibračních termínů a samokontroly, s možností připojení přídavného snímače, interního čidla teploty, externího čidla zaplavení a obvodu pro ovládání ventilu pomocí proudového impulzu. Výstup: 5xRelé.

Detekce více než 200 plynů

kompletní přehled všech typů DEGA05 naleznete v katalogovém listu: ZDE

 

Nejprodávanější typy:

Typ

Plyn

Rozsah detekce

Standartní nastavení

ALARM

PEL

ALARM

1st.

ALARM

2st.

DEGA05L-2-AC-M-CL

zemní plyn,

metán-CH4

(katalyticky senzor)

0-100%DMV

-

10%DMV

20%DMV

DEGA05L-2-AC-P-CL

Propan-butan,

Butan- C4H10

(katalyticky senzor)

0-100%DMV

-

10%DMV

20%DMV

DEGA05L-2-AC-C-EL

Oxid uhelnatý-CO

(elektrochemický senzor)

0-300ppm

120min./

30ppm

50ppm

130ppm

 

Doporučené příslušenství:

  • DEGA NBx-yl II (externí přídavní snímač), K detektoru je možné připojit jeden přídavný snímač libovolného typu z řady produktu DEGA NBx-yL II.
  • DEGA Zc II (Externí čidlo zaplavení), Čidlo je umístněné v místě aplikace u podlahy a reaguje na zaplavení kontaktů vodou.
  • DEGA05L-Tc (interní čidlo kritické teploty), Snímač kritické teploty je umístněné přímo v detektoru. Výrobní nastavení alarmu kritické teploty: 45°C (dle ČSN 07 0703 - Kotelny se zařízeními na plynná paliva). Pozn.: Nastavení hodnoty alarmu kritické teploty lze změnit dle požadavků zákazníka.
  • DEGA05L-V (obvod pro ovládání havarijních ventilů), V případě využití detektoru pro sepínání havarijního ventilu (např.DEGA HV-DNx) je nutno k základní verzi doobjednat tento obvod.
  • DEGA05L-12VDC Special circuit for 12V DC
  • DEGA05L-24VDC Special circuit for 24V DC

 

DEGA NSx-yL II LCD RE

DEGA NSx-yL II LCD RE

Detektor DEGA NS II LCD RE je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek. Detektor převádí měřenou koncentraci látek na unifikovaný proudový signál 4 - 20mA a RS485. Detektor je osazen LCD displejem pro zobrazování aktuální měřené koncentrace detekované látky a čtveřicí relé. Je možné ho připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA UPA III, DEGA UKA III a DEGA UDA III.

ex-zona-1Snímač je určen k detekci v průmyslových a komerčních prostorách s nebezpečím výbuchu, vyžadujících certifikaci dle ATEX. (zóna 2)

 

 

DEGA NSx-yL III LCD RE

DEGA NSx-yL III LCD RE

Detektor DEGA NS III je součástí systému detekce plynů. Je umístěný ve sledovaném prostoru, kde se může vytvořit kritická situace nahromaděním hořlavých nebo toxických látek. Detektor převádí měřenou koncentraci látek na unifikovaný proudový signál 4 - 20mA a RS485. Snímač je osazen LCD displejem pro zobrazování aktuální měřené koncentrace detekované látky a čtveřicí relé. Je možné ho připojit k vyhodnocovacím ústřednám DEGA UPA III, DEGA UKA III a DEGA UDA III.

ex-zona-1Snímač je určen k detekci v průmyslových a komerčních prostorách s nebezpečím výbuchu, vyžadujících certifikaci dle ATEX. (zóna 1)

 

Základní typy plynové detekce

CL - katalitický senzor (Pelistor)
Pracuje na principu katalytického spalování - koncentrace plynu je měřena na základě množství tepla uvolněného při řízené spalovací reakci. Reakce je podporována vhodnou teplotou a přítomností katalyzátoru. Tyto senzory je možné použít na detekci široké škály hořlavých plynů. Senzory se vyznačují rychlou odezvou, dlouhou životností a vysokou stabilitou. Pro svoji správnou funkci vyžadují minimálně 10% kyslíku ve vzduchu. Jsou citlivé na prostředí, kde se vyskytují organické sloučeniny křemíku, které způsobují velmi rychlou degradaci senzoru.

EL - elektrochemický senzor
Pracuje na principu změny elektrických parametrů elektrod uložených v elektrolytu v důsledku oxidačně redukční reakce detekovaného plynu na jejich povrchu. Tyto senzory vykazují dobrou selektivitu a schopnost detekce velmi nízkých koncentrací plynů. V systémech DEGA se používají zejména pro detekci toxických plynů.

IL - infračervený senzor
Nejkvalitnější metoda snímání. Pracuje na principu infračervené spektroskopie. Tyto senzory vynikají nejkvalitnější selektivitou a vysokou odolností vůči prostředí s obsahem agresivních látek, a za ideálních podmínek i životností více než 5 let.

SL - polovodičový senzor
Nejlevnější metoda snímání pracuje na principu změny elektrické vodivosti polovodiče při změně koncentrace detekovaného plynu. Výhodou je jejich dlouhá životnost při práci v čistém prostředí a široká nabídka pro různé druhy plynů a par. Nevýhodou je nízká selektivita (nižší schopnost rozlišovat různé druhy plynů ve směsi) a v případě prostředí s obsahem agresivních látek (zásadité a kyselé sloučeniny, silikony, sloučeniny síry aj.) dochází k rychlejšímu znehodnocení senzoru.
PID- fotoionizační senzor
Fotoionizační detektor (Photo Ionization Detector) pracuje na principu měření elektrického náboje vzniklého při ionizaci měřeného plynu. U většiny plynů lze určit tzv. specifický ionizační potenciál (IP), který má jednotku eV. Měřený plyn je ionizován ultrafialovou zářivkou, což se projeví vznikem elektrického náboje. Ionizace plynu je však podmíněna skutečností, že ionizační potenciál plynu bude menší než hodnota potenciálu (eV) použité UV lampy (respektive energie vzniklých fotonů)! Vlastní senzor detekuje vzniklý náboj ionizovaného plynu a ten je převeden na elektrický proud. Proud je zesílem a převeden na koncentraci v jednotkách ppm.

Ke stažení

Datum Název Typ Velikost
28.11.2012 Katalogový list DEGA 05L-2-AC-x-yL 434.4 kB
14.4.2017 Katalogovy list Chlorovny - DEGA05-2-AC-CL-EL 1.5 MB
24.8.2016 ES Prohlášení o shodě detektoru DEGA05L-2-AC-x-yL 1.3 MB
20.8.2012 Návod k použití DEGA05L-2-AC-x-yL 575.2 kB
10.7.2018 Katalogový list DEGA NSx-yL II LCD RE 583.7 kB
13.7.2018 Návod k použití DEGA NSx-yL II LCD RE 1 MB
13.7.2018 Katalogový list DEGA NSx-yL III LCD RE 596 kB
13.7.2018 Návod k použití DEGA NSx-yL III LCD RE 1 MB
6.8.2017 ISO 9001:2015 86.8 kB
13.7.2018 ATEX NSx-yL III certifikát 1.8 MB
17.7.2018 ATEX NSx-yL II certifikat 299 kB

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz