Společnost DEGA CZ, s.r.o.


Společnost DEGA CZ s.r.o. působí na trhu již řadu let a svojí obchodní politikou podporuje zejména výzkum a vývoj, výrobu a distribuci detektorů DEGA po celé evropě.

Historie společnosti


Společnost DEGA CZ s.r.o. byla založena jako technická jednotka provozující Brand (odvětví) detektorů plynů a par „DEGA“. Pod tímto logem se skrývá jeden z nejznámějších systémů pro detekci výbušných a toxických plynů a par, který se od svých počátků zaměřoval především na kvalitu produktu a komplexní podpuru a servis jak při návrhu a projekci, zavádění, tak v průběhu životnosti celého systému.Výroba se datuje již od roku 1982, kdy byly položeny její základy. Produkce detekčních systémů v sobě zahrnuje vývoj, výrobu, zkoušky, podporu projektování, montáž a servis. Samozřejmostí je i technicko-obchodní poradenská činnost, zejména ve fázích projektové přípravy akcí. Bezplatná podpora navrhování detekce pro projekční kanceláře je samozřejmostí. Na základě systému DEGA a jeho přídavných zařízení (reléový modul, optická a akustická signalizace), je možné vytvářet i rozsáhlé komplexní havarijní monitoringy pracovního či životního prostředí. Systémy DEGA umožňují v současnosti realizovat jedno, dvou a vícestupňovou detekci zvoleného plynu či páry v prostředí. Snímače detektorů jsou v provedení pro užití v prostředí s nebezpečím výbuchu, nebo do prostředí bez nebezpečí výbuchu. Běžně jsou vyráběny snímače pro zemní plyn, bioplyn, propan-butan, oxid uhelnatý, čpavek, acetylén, benzinové nebo naftové páry, freon, toluen, lihové páry, kyslík, chlor, či třeba oxid siřičitý. Zajistitelný sortiment indikovaných plynů i hodnot nastavení detekovaných mezí je však nepoměrně širší a odráží rozmanitost požadavků zákazníků.

Detekce úniku plynů a par organických látek systémem DEGA představuje základní výstražnou a havarijní ochranu průmyslových, zemědělských či jiných objektů, kde se vyskytuje možnost úniku spalitelného nebo toxického plynu. Může tvořit předstupeň vyšších systémů EPS, EZS či MaR, avšak svými perifériemi umožňuje i samostatnou varovnou i akční činnost, případně řízení technologie.

Společnost je držetelem certifikátu ISO 9001:2008

 

NOVÉ SÍDLO SPOLEČNOSTI DEGA CZ s.r.o.

Nove sidlo DEGA CZ s.r.o., pohled z venkuV současném období probíhá rekonstrukce nového areálu společnosti, kde pro Vás připravujem nové prostory pro VZORKOVNU, jednací a přednáškové prostory. V jednom areálu budeme pro Vás poskytovat všechny služby (vývoj-výzkum, obchod, výroba a servis).

Nová adresa sídla společnosti bude :

DEGA CZ s.r.o.
Malešická 2850/22c
130 00 Praha 3

 

Další obrázky:

dega01
dega02
dega03

©2012 DEGA CZ s.r.o.,Malešická 2850/22c, 130 00 Praha 3, Česká republika, IČ: 279 02 943, DIČ: CZ 279 02 943
Všechna práva vyhrazena. Pravidla a užívání www.dega.cz