Čidla teploty a zaplavení

Externí čidlo teploty

Externí čidlo zaplavení