Čidla teploty a zaplavení

Externí čidlo zaplavení

Externí čidlo teploty